ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سرلشکر فيروزآبادی
تهديد های نظامی را
صد در صد تلقی کنيم
 
 
 
 

 

سرلشکر پاسداران "فيروزآبادی" رئيس ستاد کل نيروهای مسلح طی سخنانی در مراسم پايان دانش‌آموختگی دانشجويان دوره‌ شانزدهم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی گفت:

موضوع در دانشكده‌ فرماندهی و ستاد ارتش، علم برای علم نيست، علم برای علم و كتابخانه و انتشار نيست، بلكه موضوع علم در اين دانشكده علم برای عمل است. می‌خواهم بگويم كه شما بايستی به يك شناخت و جهان‌بينی و نگاه جهان‌بينی نظامی و جديد برسيد. جمهوری اسلامی، در يك سطحی از اقتدار و عظمت در جهان ايستاده كه اين سطح گرچه با رزم در دوران دفاع بوجود آمد ولی اين سطح متفاوت‌تر از گذشته است. امروز تهديدات اين كشور نيز بيشتر شده است. امروزه بايد براساس تهديد فرامنطقه‌يی و ابرقدرتها و اين پيشرفت‌ها آماده باشيم. به مناسبت تهديدات بوجود آمده در منطقه و حضور ابرقدرتها در منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه، ‌نيروهای مسلح براساس دانش نظامی آماده‌اند. يك جمهوری مردم‌سالار اسلامی در ايران ايجاد شده که همواره در معرض تهديد بوده است.

ممكن است تهديدها به لحاظ سياسی كم‌اهميت باشد ولی به لحاظ نظامی ما بايستی تهديد را صد در صد تلقی كنيم و بر همين اساس از سال 79 قرارگاه فرماندهی كل قوا از شكل سازمانی و غيرفعال به صورت فعال درآمده و جنگ هايی را كه در منطقه اتفاق افتاده مورد بررسی قرار می‌دهد و نقاط قوت و ضعف آمريكا را در كشورهای مورد تهاجم مورد بررسی قرار داده و به نيروهای فرماندهی جهت طرح‌ريزی برای مقابله ابلاغ می‌كند.