ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  روز سه شنبه
گروه ديگری از معلمان
از اوين به دادگاه می روند
 
 
 
 

 

بدنبال تجمع روزسه شنيه 18 ارديبهشت ماه معلمان در ميدان بهارستان تهران که با تهاجم خشونت آميز پليس و بازداشت تعدادی از معلمان همراه شد، گفته می شود که 22 نفر از معلمان دستگير شده اند که همچنان در بازداشت بسر می برند. اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که از سوی منابع نزديک به کانونهای صنفی معلمان اعلام شده به شرح زير است:
اکبر رييس زاده دبير- منطقه 2 تهران
منصور ميرزايی- دبير يزد
مجتبی ابطحی - دبير خمينی شهر اصفهان
مصطفی قهرمانی گل- دبير منطقه 12 تهران
منصور عبدالحميدی- دبير منطقه 9 تهران
همت شعبانی- دبير کرمانشاه
يوسف غلامرضايی- دبير منطقه 4 تهران
اکبر اکبری- دبير منطقه 4 تهران
احمد قنبری- دبير منطقه 4 تهران
سعيد تدينی- دبير منطقه 13 تهران
غلامرضا شيروانی- دبير فلاورجان
اسماعيل رسولخانی- دبير ناحيه 2 رباط کريم
رضا عبدی- دبير منطقه 18 تهران
عباس موسوی- دبير ساری
همچنين 5 معلم زن بازداشت شده را به اداره مفاسد اجتماعی (ساختمان وزرا) انتقال داده اند. اسامی 3 تن از اين معلمان به شرح زير است:
ثريا دارابی
طيبه مييرزايی
خانم صفری
همچنين شاهدان عينی از ضرب و شتم برخی بازداشت شدگان در ابتدای بازداشت در کلانتری شاهپور از جمله خانم طيبه ميرزايی دبير تهرانی خبر داده اند.
از مشهد نيز خبر می رسد در روز دوشنبه 17 ارديبهشت ماه دو معلم به نامهای نجف آبادی و رجبی بازداشت شده اند.
همچنين يک سايت خبری که اخبار جنبش معلمان را منتشر می کند گزارش داد: برابر اطلاعات رسيده از زندان اوين معلمان زندانی که در روز 18/ارديبهشت / 86در ميدان بهارستان دستگير و بازداشت شده اند. برای روز شنبه 22 ارديبهشت  به دادگاه انقلاب می روند. اسامی اين افراد وقرار آنان برای آزادی به شرح زير می باشد.

1-     ميراکبر رئيس زاده ازکانون تهران 80ميليون تومان

2-     منصور ميرزايی ازکانون يزد 80ميليون تومان

3-     ثريا دارابی از کانون تهران 40ميليون تومان

4-     سيد مجتبی ابطحی ازکانون خمينی شهر 50 ميليون تومان

5-     رضا عبدی ازکرج40 ميليون تومان

6-     5- اسماعيل رسول خانی  از رباط کريم50 ميليون تومان

7-     مصطفی قهرمانی گل ازتهران 30ميليون تومان

 

و برای افراد زير قرار کفالت صادر شده است.

1-     منصورعبدالحميدی منطقه ی 9 تهران

2-     عباس موسوی مرادی  چهاردانگه ساري

3-     اکبر اکبری منطقه ی 4 تهران

4-     غلام رضا شيروانی شهرستان فلاورجان  اصفهان

5-     اصغر قنبری منطقه ی 4 تهران

6-      طيبه ميرزايی شهرري

7-     همت شبابی از کرمانشاه

8-     سعيد تدينی منطقه ی 13 تهران