ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  چند اطلاعات دست اول
در يادداشت های ابطحی
 
 
 
 

 

محمد علی ابطحی در ستايشی از يک برنامه راديوئی در جمهوری اسلامی خاطراتی را نقل کرده که در آن اطلاعات بسيار قابل توجهی وجود دارد. از جمله درباره ديدارهای مصباح يزدی و دکتر نصر در امريکا و يا توصيه به توطئه مشترک مصباح و نصر عليه سروش و گوشه چشمی که اخيرا دولت يکدست و مروج مذهب سنتی نسبت به دکتر نصر نشان ميدهد و يا ارتباط رئيس مجلس هفتم "حداد عادل" با دکتر نصر و يا نفوذ و ارتباط مصباح يزدی در کيهان شريعتمداری و... اهميت اين ياداشت ابطحی دراين اطلاعات است و اينکه بدانيم دکتر نصر از عزيز کردگان دوران شاه بود که از حمايت همسر شاه نيز تا حد رياست دانشگاه آريامهر(صنعتی شريف کنونی) برخوردار شد. خواندنی است اين اطلاعات و يادداشت:

ابطحی ـ  در راديو تهران برنامه ای برای بزرگداشت پروفسور سيد حسين نصر با عنوان آئين گرامی داشت وی از ۱۸ فروردين تا ۳۱ خرداد هر شب از ساعت ۲۲:۴۰ تا ۲۳ پخش می شود. اين که به خاطر يک انديشمند زنده ايرانی چنين اقدامی را راديو انجام داده است، جای تقدير دارد. دکتر نصر را من چند بار در سمينار پارلمان اديان در مونترال کانادا ديدم. در محافل آکادميک غربی، او را جدی ترين استاد دينی می شناسند. مبانی وی برعکس دکتر سروش خيلی مبتنی بر سنت گرايی است و به همين دليل می تواند پشتوانه علمی قدرتمندی برای حکومت دينی و ديدگاه های رسمی ايران باشد. اما به دليل سوابق قبل از انقلاب وی و استقلال رأی و ديدگاهی که دارد، همواره مورد بی مهری قرار داشته است. به همين دليل برگزاری آئين گراميداشت وی در راديو کمی تعجب برانگيز به نظر می رسد. وقتی آقای دکتر نصر را در کانادا ديدم، زمان زيادی از بگومگوهای روزنامه ای دکتر سروش و پروفسور نصر نگذشته بود. از آين که آقای دکتر سروش مباحث علمی را پاسخی شخصی داده بود، دلخور بود. می گفت آيت الله مصباح حتی به منزل وی در آمريکا رفته و خواسته که آقای نصر عليه دکتر سروش چيزی بگويد يا چيزی بنويسد و آنها آن را در روزنامه کيهان و حتی صدا و سيما منتشر نمايند ولی ايشان نپذيرفته است. در کانادا اساتيد دين شناسی دنيا که در سطح وسيعی در آن جا گرد هم آمده بودند با احترام ويژه ای به نظرات دکتر نصر گوش می دادند. موقع خداحافظی از آقای حداد عادل ياد کرد که گويا شاگرد دکتر نصر بوده است و به ايشان سلام رساند. من هم البته در اين ايام برخوردی با آقای حداد نداشته ام که سلام آقای نصر را منتقل کنم. در هر حال اين برنامه که در راديو تهران، صدای پايتخت از ۱۸ فروردين تا ۳۱ خرداد هر شب به استثنای پنج شنبه و جمعه روی موج FM رديف ۹۵ با مديريت آقای محمد حسينی پخش می شود، برای تهران نشينان فرصت خوبی است. کاش راديو اين نوع برنامه ها را با نظرات متفاوت و مختلف و با حضور مخالفان فکری آقای دکتر نصر ادامه دهد. عکس های خوبی با دکتر نصر گرفته بودم که متأسفانه دوربينم را گم کردم و آن عکس ها هم مفقود شد.