ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه کارگران آذربايجان غربی به احمدی نژاد
آنچه با صنايع می شود
"خصوصی سازی" نيست،
بلکه "رها سازی" است!

 
 
 
 

 

شماری از نمايندگان كارگران استان آذربايجان غربی نامه‌‏ای خطاب به احمدی نژاد نوشته و در آن نسبت به عدم امنيت شغلی كارگران، اوضاع نابسامان كارخانجات و عواقب ناشی از اين وضعيت ابراز نگرانی كرده اند. در اين نامه آمده است :

آنهائی كه امروز از رسانه ملی به شدت از قراردادهای موقت كار حمايت می‌‏كنند آيا به فكر عواقب بعدی آن بوده و هستند؟ مفهوم اين همه اخراجی‌‏ها و تنش‌‏های كارگری در واحدهای توليدی و صنعتی چيست .

قراردادهای موقت نه تنها اشتغالزا نيستند بلكه اشتغال موجود را نيز دچار مخاطره كرده است. ضمن اينكه كارگران شاغل كمترين اميدی به فردای خود ندارند آيا با اين وضعيت می‌‏توان شاهد تحقق شكوفايی صنعت و جهش صادرات و كالاهای با استاندارد توليد كرد .

اميدواريم نمايندگان مجلس, اعضای فراكسيون كارگری را در تصويب اين طرح همراهی كنند .

وضعيت كارخانجات نساجی خوي, شهد آب اروميه, اروم دشت، صاحب سحر زمان‌‏, ايران صدرا, نساجی خاتم الانبياء بوكان, گونی بافی اروميه, سيوان راهساز, طوطيای خوی و ... نابسامان و بحرانی است. ‌‏تنها تزريق نقدينگی به واحدهای مشكل‌‏دار, مشكل اشتغال و توليد را حل نمی كند.

به خاطر سپردن كارخانه‌‏های بزرگ منطقه به مديران ناكارآمد بايد گريست و در حال حاضر شرايط بسيار دشواری بر توليد و جامعه كارگری حاكم است. واگذاری بی حساب و كتاب واحدهای دولتی به بخش خصوصی فاجعه بار است. دولت به جای خصوصی‌‏سازی رها سازی كرده است و دود اين رهاسازی به چشم كارگران رفته است .