ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سيمورهرش:
مقابله با ايران
هدف مشترک دمکرات ها
وجمهوريخواهان امريکا
 
 
 
 

 

سيمور هرش روزنامه نگار شناخته شده مجله "نيويورکر" با روزنامه الخليج چاپ امارات متحده مصاحبه کرد. او دراين مصاحبه گفت:

مقاصد آمريکا برای رويارويی با ايران مشخص است. من نمی‌گويم که امريکاامروز و يا در آينده نزديک به ايران حمله می کند، هيچ کس نمی‌داند زمان اين حمله چه وقت است، اما مقاصد و نيات آنها برای حمله به ايران مشخص است

من شخصا پنج گزارش تهيه و در آنها اعلام کرده‌ام که آمريکائی‌ها در حال آماده شدن برای حمله به ايران است. به همين دليل گمان نمی‌کنم آمريکا خواستار گفت و گو و مذاکره با ايران باشد. امريکا می‌خواهد با ايران وارد رويارويی شود. ديپلماسی مذاکره يا گفت‌وگو با ايران را با هدف جنجال برانگيزی مطرح می کند. موضع دمکرات‌های امريکا نيز در قبال ايران سرسختانه است و جامعه يهوديان آمريکا نيز در قبال ايران موضع بسيار سرسختانه‌ای دارد. آنها از دستيابی ايران به بمب اتمی در هراسند به همين علت با اسرائيل اعلام همبستگی می‌کنند و دمکراتها برای ايران بهتر از جمهوری‌خواهان نخواهند بود اما موضع آنها در قبال عراق بهتر خواهد بود.