ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عليرضا رجائي:
نام رمز رقابت انتخاباتی
شده انقلاب فرهنگی دوم
 
 
 
 

 

عليرضا رجايی عضو شورای ملی مذهبی های ايران در يک گفتگوی کوتاه با خبرگزاری ايلنا، پيرامون جنجالی که در دانشگاه برپا کرده اند تا زمينه باصطلاح يک انقلاب فرهنگی جديد را به سبک چين فراهم آورند گفت:

«انقلاب فرهنگی دوم» يك هزينه بی‌‏فايده برای حاكميت است كه هيچ دستاوردی نخواهد داشت. اين انقلاب به معنای حذف دانشجو است چون ديگر جريان سياسی رقيبی در دانشگاه‌‏ها نيست و هر چه هست، جريان خودجوش دانشجويی است. اين ماجرا هم مثل انقلاب فرهنگی اول می گذرد و باز هم دانشجويان بازمی‌‏گردند و همين وضعيت تكرار می‌‏شود، مگر آنكه همانند طالبان بگويند اصلا دانشگاه نمی‌‏خواهيم. انقلاب فرهنگی در گذشته در فضای ويژه‌‏ای در كشور صورت گرفت كه متاثر از انقلاب سال 57 بود كه دامنه آن عميقا به دانشگاه‌‏ها تسری پيدا كرد. اما در حال حاضر فضای اجتماعی ايران چين اقتضايی را ندارد و برای تصفيه‌‏های سياسی نيز مابه‌‏ازايی وجود دارد.

آن انقلاب فرهنگی منازعه‌‏ای بود كه يك طرف آن جناح راست درون حاكميت بود و طرف ديگر آن بخش عمده‌‏ای از جريان‌‏های سياسی كشور، حال بايد پرسيد «انقلاب فرهنگی دوم» حذف چه جريانی است؟ بحث کنونی تاريخ مصرف دارد و مربوط به رقابت‌‏های انتخاباتی است.