ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اخباری که برای انتشار دراختيار پيک نت قرار گرفته
علاوه بر کشته ها
چشم خيلی ها در اقليد کور شده
*اجتماع دانشجويان در مريوان
* مقاومت و مقابله در سجاد شهر مشهد

 
 
 
 
 

چشم خيلی ها در اقليد کور شده

با سلام

 در مورد شورش مردم اقليد مخواستم بگم که براساس خبرهای که به من رسيده (من اقليدی مقيم تهران هستم) تعداد زيادی از مردم در اثر شليک بوسيله تفنگ ساچمه ای  توسط مامورين کور شده اند و بعد ا ز چند روز از آرام شدن اوضاع مامورين اطلاعات شروع به بازداشت گسترده مردم کردهاند

 

اجتماع دانشجويان در مريوان

صبح روز گذشته جمعی از دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکلاتشان برای دومين بار در طول هفته گذشته در مقابل ساختمان مرکزی اين دانشگاه تجمع کردند .

اين تجمع که با سخنرانی تنی چند از دانشجويان آغازشد ، در اعتراض به مشکلات دانشجويان اين دانشگاه از قبيل ضعف مديريت ، نبود هيات علمی مجرب و ممانعت از فعاليت تشکلهای دانشجويی در اين دانشگاه برگزار گرديد .

 تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نوربا قرائت بيانيه ای توسط نماينده دانشجويان پايان يافت.

گفته می شود که دانشجويان اين دانشگاه پيش از اين نيز به طرح مشکلات خود با مسئولين دانشگاه پرداخته بودند که نتيجه ای در بر نداشته است .

 

در سجاد شهر مشهد

عصر روز پنجشنبه  20 ارديبهشت، درحين اجرای گشت امر به معروف و نهی  از منکر تيم های ويژه نيروی انتظامی در سجادشهر مشهد چند تن از جوانان که بخاطر آستين کوتاه لباسشان مورد بازخواست و تهديد به بازداشت قرار گرفته بودند در برابر نيروی انتظامی تمکين نکردند و اين سرآغاز درگيری گسترده ای شد که با هجوم مردم به نيروهای يگان امر به معروف و سنگ پرانی به اتومبيل های انتظامی همراه شد. نيروهای انتظامی در مقابل با درخواست نيروی کمکی به مقابله پرداختند و درگيری ها شدت گرفت. شدت درگيری به حدی بود که نيروهای انتظامی برای متفرق کردن جمعيت اقدام به شليک تير هوايی و گاز اشکآور کردند.  عده ای از مردم نيز با آتش زدن چند لاستيک به مقابله پرداختند. 

در نهايت پس از ساعتی جنگ و گريز خيابانی با حضور تعداد زيادی يگان ويژه انتظامی و نيروهای امنيتی و لباس شخصی، مردم متفرق شده و درگيری پس از چند ساعت خاتمه يافت.

اوضاع روزهای بعد در منطقه به شدت زير نظر نيروهای امنيتی قرار دارد.