ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  احضار وزير کشور به مجلس برای پاسخگوئی
چرا در اقليد و فردوس
حکومت نظامی اعلام شد
چرا به مردم تيراندازی شد و شمار کشته ها چند نفراست؟
 
 
 
 

 

«مصطفی پورمحمدی"، وزير کشور با سئوال نماينده تبريز در مجلس – از فراکسيون اقليت- به مجلس فراخوانده شد تا در باره يورش و سرکوب نظامی مردم اقليد فارس و  فردوس خراسان و اعلام حکومت نظامی دراين شهر توضيح بدهد. اين دو شهر پس از اعلام ناگهانی احمدی نژاد به وصل شدن آن به شهرهای ديگر منطقه که حاصل سفرهای استانی وی بود دستخوش شورش و سرکوب خونين مردم شد.

درجريان اين سرکوب و براثر تيراندازی به سوی مردم، عده ای کشته و مجروح شدند. قرار است وزير کشور فردا در مجلس حاضر شود و توضيح بدهد اما بعيد به نظر می رسد که اين توضيحات بصورت علنی پخش شده و مردم درجريان آن قرار گيرند.

نماينده تبريز در سئوال خود پرسيده: با توجه به اينکه  اعلام هرگونه حکومت نظامی مستلزم مجوز از مجلس است، برقراری حکومت نظامی موقت در بعضی از شهرها و جلوگيری از رفت و آمد مردم عادی با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ مبنای برخی  دستگيری‌ها چيست و تاکنون چند نفر مجروح، کشته و دستگير شده‌اند؟