ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مخالفت طيفی از فرماندهان سپاه با مذاکره، از زبان حسين شريعتمداری
امريکا می خواهد، ج.ا را
نزد نهضت جهانی اسلام بشکند!

 
 
 
 

 

حسين شريعتمداری مدير برگزيده رهبر در روزنامه کيهان که عمدتا نظرات رهبر و بخش از فرماندهان سپاه را بازگو می کند، بدنبال انتشار برخی اخبار مربوط به اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با امريکا در بغداد و بر سر عراق گفت:

« مقاومت جمهوری اسلامی ايران در برابر زورگويی‌های آمريكا در 28 سال گذشته موجب شد تا ايران به پرچمدار مبارزه با نظام سلطه جهانی تبديل شود و به عنوان يك الگوی موفق و كارآمد پيش روی نهضت‌های آزادی خواه و استقلال طلب اسلامی قرار گيرد تا جايی كه اين نهضت‌ها ريشه‌ خود را بر آمده از انقلاب اسلامی می‌دانند. حتی استراتژيست‌های بزرگ آمريكايی بر اين مساله اشاره داشتند. امروز ما انتفاضه فلسطين، حزب‌الله لبنان و رويكردهای اسلام گرايان در الجزاير، اندونزی، تركيه و برخی نهضت‌های موثر در جهان اسلام را پيش روی خود داريم كه از انقلاب اسلامی الگو گرفتند و عرصه را به آمريكا در منطقه حتی در سطوح بين‌المللی تنگ كردند.  آمريكايی‌ها قصد دارند از طريق مذاكره با ايران اين الگو را بشكنند به اين معنا كه مذاكره را فقط برای مذاكره می‌خواهند و از انجام و حتی شروع مذاكره قصد دارند توهم اين اقدامات را به نهضت‌های جهان اسلام القا كنند كه اگر جمهوری اسلامی ايران خواستگاه عقبه استراتژيك و ايدئولوژيك شماست، اين ريشه و عقبه هم نهايتا بعد از 28 سال مقاومت چاره‌ای جز نشستن در كنار آمريكا و مذاكره با آمريكا نديده است.

ايران بر اسلام ناب كه ظلم ستيز و استكبار ستيز است تكيه دارد و‌ آمريكايی‌ها بر خوی استكباری خود. بنابراين صحنه‌های درگيری می‌تواند تغيير كند اما اصل درگيری پابرجا خواهد ماند. مگر اين‌كه يكی از دو طرف تغيير ماهيتی دهند؛ يا ما خدای نكرده از اسلام دست بكشيم و يا آمريكاييها از خوی استكباری‌شان كنار بكشند. امريکا  می‌خواهند براندازی نرم را در ايران مديريت كنند.