جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش سفر احمدی نژاد به امارات
سانسور شده درايران منتشر شد
حاکم امارات 3 جزيره را خواست
احمدی نژاد به واردات پرسود 5ر7 ميليارد دلاری از امارات به ايران اشاره کرد!
 
 
 
 

 

احمدی نژاد همراه با يک هيات بلند بالا راهی امارات متحده عربی شد. خبرگزاری آستانه مبارکه دولت، يعنی خبرگزاری "فارس" گزارش بلند بالائی در ستايش از اين سفر و سخنان گُهربار رئيس جمهور و پاسخ های از شکر شيرين تر حاکم امارات منتشر کرد که در هيچ کجای آن اشاره به هسته مرکزی مورد بحث در ديدار احمدی نژاد و حاکم امارات نشد. گلف نيوز در اولين گزارشی که پيرامون اين سفر و ديدار و مذاکره منتشر کرد نوشت که حاکم امارات سه بار، در همان ابتدای مذاکرات مسئله مالکيت سه جزيره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را با احمدی نژاد مطرح کرد و گفت که اگر اين سه جزيره بازگردانده نشود يگانه راه مراجعه به مراجع بين المللی است. احمدی نژاد نيز هم با بازگردان اين سه جزيره مخالفت کرد و هم با ارجاع مسئله به مجامع بين المللی و در عوض به ياد حاکم امارات متحده آورد که تنها در سال گذشته بيش از 5ر7 ميليارد دلار جنس از سر پل امارات متحده گذشته و وارد ايران شده که 20 در صد سود آن به جيب امارات رفته است و بهتر است مناسبات امارات و جمهوری اسلامی اين سود امارات را به ضرر تبديل نکند!

گلف نيوز پاسخ حاکم امارات متحده را ننوشت اما اين پاسخ از روز روش تر است که : شما نيز به همان اندازه که ما از اين تجارت سود می بريم به اين واردات نيازمنديد و ضمنا تجار نظامی و غير نظامی مورد حمايت دولت نيز کمتر از ما از کنار اين واردات نخورده اند. به حساب های بانکی آنها در دوبی مراجعه کنيد!