ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه
 
 
 
 

 

نماينده پاوه و جوانرود در مجلس هفتم ، با اشاره به جمعيت 2 ميليونی استان كرمانشاه گفت : حداقل 100 هزار نفر از اهالی شهرستان های پاوه و جوانرود را نيروی كار اما بيکار تشكيل می دهد. بسياری از افراد در مشاغل كاذبي( انتقال جنس از عراق به ايران) كه حتی به درگيری با مرزداران و كشته شدن منجر می شود، اشتغال دارند.

بر خلاف آمارهای رسمی، حدود 42 درصد از جمعيت 200 هزار نفری اين منطقه بيكار هستند.

همچنين، بر خلاف آمارهای رسمی، در استان كرمانشاه 450 هزار خانوار وجود دارد كه به طور ميانگين در هر خانوار يك نفر بيكار است.

وی با اشاره به موقعيت جغرافيايی 4 فصل در استان كرمانشاه و مرز 330 كيلومتری اين استان با عراق، گفت: در حال حاضر به دليل بسته بودن مرزها، كرمانشاهی ها حاضر هستند برای تامين معاش خود، در ازای تنها 2 هزار تومان، يك تلويزيون 20 كيلويی را 5 كيلومتر حمل كنند. نزديک به يک سوم جمعيت 2 ميليونی منطقه بيکار است.