ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف
بالای دو ميليون واردات
 
 
 
 

 

نماينده شوش دانيال، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس هفتم: بيش از دو ميليون تن شكر در سال گذشته وارد كشور شد كه يك ميليون تن آن را وزارت بازرگانی و بيش از يك ميليون تن هم توسط بخش خصوصي(بخوانيد شبکه مافيائی واردات شکر که وابسته به موسسه ترويج افکار مصباح يزدی در قم است) شكر وارد كشور شد.
توليد داخلی شكر يك ميليون و 450هزار تن است كه 700 هزار تن شكر نيشكری و 750 هزار تن شكر چغندری است و مصرف كشور هم در بالاترين برآورد 8/1 تا 85/1 ميليون تن است.

وزارت بازرگانی كه طبق قانون موظف بود، شكر توليد داخلی را به نرخ تضمينی خريداری كند، بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و برای خريد شكر داخلی پولی نداشت .

كار غيرقانونی وزارت بازرگانی در واردات شكر از محل بودجه خريد تضمينی شكر داخلی باعث شد كه شكر كارخانه های داخلی با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روی دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگری و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند. واحدهای توليد نيشكر شامل شركت نيشكر هفت تپه، شركت نيشكر كارون و شركت توسعه صنايع نيشكر خوزستان كه 5 واحد از 7 واحد آن فعال است، هر واحد 100هزار تن شركت توليد كرده اند كه عمده آن روی دستشان مانده است.
فروش نرفتن شكر داخل باعث شد كارخانه ها نتوانند پول چغندر كارگران را بدهند و اكنون كشاورزان برای كشت جديد چغندر با مشكل تهيه نهاده های توليد همراه هستند.