ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

 
 
 
 

 

عابد فتاحی عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم گفت:

5/5 ميليون نفر از شهرنشين‌‏ و قريب به دو و نيم ميليون نفر از جمعيت روستايی در ايران در شرايط زيرخط فقر مطلق اند.

تازمانی كه گروههای آسيب‌‏پذير جامعه تحت ساماندهی و بازپروری از سوی دولت قرار نگيرند، نمی‌‏توان به رفع بسيار از ناهنجارهای اجتماعی، امنيتی و بهداشتی در كشور اميد داشت.