ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها
کانون خطر در اطراف شهرها
 
 
 
 

 

مصطفی پورمحمدی در جمع اعضای بسيج دانشجويی دانشكده علوم اقتصادی و سياسی دانشگاه بهشتی، طی سخنانی طولانی و عمدتا حاشيه ای اشاره به ارقام و واقعياتی کرد که اين نکات را از دل آن سخنان مشروح بيرون کشيده ايم. وزير کشور گفت :

جمعيت حاشيه‌نشين كشور ما نزديك به 7 ميليون نفر است. اين جمعيت‌ همان افراد روستايی و شهرهای كوچك اند كه به اطراف شهرهای بزرگ آمده‌اند و در زمين‌های غيرقانونی ساخت و ساز كرده‌اند. آنها از امكانات كافی آموزشی، بهداشتی و رفاهی برخوردار نيستند. در واقع برخی از آنها به كانون بزهكاری اجتماعی تبديل شده‌اند. همچنين وقتی اين افراد به شهر می‌آيند و فاصله‌ طبقاتی را از نزديك می‌بينند اصطكاك زيادی ايجاد می‌شود. اين مشاهده می‌تواند آن‌ها را به يك جمعيت ناراضی تبديل كند. اگر بنا باشد دولت بخواهد برای توسعه كشور فكر كند، بايد توسعه را متوازن و همه جانبه ببيند. برای اين منظور يك نگاه تحولی در كشور لازم بود.