جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در ديدار بوش با رهبران راستگرای مسيحی،
او را در حال بپا خاستن و گفتن اين سخن ديدم
خطر ايران
ما با تهديد روبرو شده ايم
بايد بپاخيزيم و مقابله کنيم
ماكس بلومنتال
 rawstory
ترجمه روزبه محسنی
 
 
 
 

 

جورج بوش به صورت خصوصی با جيمز دابسون و يك دوجين از رهبران راستگرای مسيحی در هفته گذشته برای تجديد قوای سياسی در برابر ايران، و توجيه حضور در عراق و به اصطلاح "جنگ عليه ترور" ملاقات كرد.

دابسون در برنامه راديويی پرشنونده خود در روز دوشنبه گفت: "من به همراه 12 يا 13 نفر از رهبران جنبش مسيحی جهت ملاقات با جورج بوش به واشنگتن دعوت شدم . مهمترين  موضوعات بحث پيرامون ايران، عراق و تروريسم بين الملل بود. ما مدت 90 دقيقه با هم بوديم و گفتگوهايمان روشنگرانه و در پاره ای موارد هم ناراحت كننده بود.

دابسون بعنوان شرح جزئيات ملاقات با بوش در همين برنامه راديويی گفت:

بوش را فردی"خوش بين، مصمم و آماده برای انجام كار" ديدم و "ای كاش مردم آمريكا می توانستند در جلسه ملاقات ما حضور داشته باشند"

دابسون يادآور جلساتی شد كه رهبران راستگرای مسيحی در واشنگتن برای بحث در باره تهديد احتمالی اتمی ايران نسبت به آمريكا در واشنگتن برگزار كردند.

"من در ملاقات با بوش در باره خطر ايران از سوی كاخ سفيد و  نيز از سوی خانواده راستگرايان مسيحی مطالبی شنيدم. بسياری از مردم در باره احتمال از دست رفتن شهرشان در يك حمله هسته ای، بيولوژيك و شيميايی بحث می كنند و می گويند اگر ما يك شهر را از دست بدهيم ده شهر ديگر هم  می تواند از دست برود."

 دابسون پس از شروع برنامه به همسانی احمدی نژاد و هيتلر پرداخت و گفت:

"دنيا به هيتلر می نگريست و او را باور نمی كرد و در تلاش بود از روش "آرام سازی"در باره او استفاده كند. درست  مشابه آنچه كه امروز در واشنگتن درباره ايران می شنويم. به نظرم رئيس جمهور متوجه مطلب هست و در ملاقات با او چنين احساس كردم كه او حال شخصی را دارد كه بايد برپا خيزد و چيزی بگويد. بگويد: "ما مورد تهديد نيرويی واقع شده ايم و آماده ايم تا هر چقدر لازم باشد با اين نيرو مقابله كنيم."

دابسون افزود که شايد بعضی از شنوندگان اين حرف را نپسندند ولی من به شما می گويم اگر در برابر هيتلر نمی ايستاديم الان بايد همه آلمانی حرف می زديم!