ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا،
کودکان خ
يابانی و پلاستيک جمع کن
 
 
 
 

 

"حسين راغفر" مشاورسابق وزير رفاه و استاد دانشگاه الزهراء با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده و دراين مصاحبه گفت: افزايش آمار فقر در جامعه نشانه شکست سياست‌های اقتصادی دولت ها است و به همين دليل ، دولت ها هميشه علاقه مند هستند خط فقر را کمتر از ميزان واقعی آن نشان دهند.

در سال 85  حدود 20 درصد بر جمعيت نيازمند جامعه افزوده شده است .از اوايل سال 71 تا کنون شاهد پيدايش گروههای کودکان خيابانی و کار و همچنين گروههای عظيمی از پلاستيک جمع کن ها که به صورت سازمان يافته فعاليت می کنند هستيم . براساس تحقيقات انجام شده و کارکارشناسی گروههای متخصص، در سال 83 خط فقر در استان تهران برای خانواده 5 نفره، 400 هزار تومان و در استانی مانند سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد .

افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی و کميته امداد که بايد مستمری حمايتی از اين دو نهاد بگيرند طی دو سال گذشته اصلا افزايشی نداشته درصورتيکه نرخ تورم بيش از 20 درصد بوده است.