ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هديه شيوخ امارات به احمدی نژاد:
کتابی به 5 زبان
"اشغال 3 جزيره توسط ايران"
 
 
 
 

 

همزمان با ورود احمدی نژاد به ابوظبی مرکز مطالعات و تحقيقات استراتژيک امارات اقدام به پخش وسيع کتابی کرده است بنام "ابوموسی ، تنب کوچک و بزرگ ، سه جزيره اشغال شده امارات".

اين کتاب که در تيراژ بالا و به 5 زبان عربی، انگليسی ، فرانسه، اسپانيايی و آلمانی به چاپ رسيده  از سه جزيره ياد شده ايرانی  بعنوان دُر و الماس خليج فارس ياد شده و آنها را جزو قلمرو امارات و در اشغال ايران ناميده است.

اين کتاب هر چند حاوی اطلاعات بی اهميت و غيرمستدلی است و بيشتر دلايل و مدارک ارائه شده در آن سخنان اين يا آن حکمران عربی و يا ژنرال بازنشسته انگليسی است، ولی آنچنان با زرق و برق و جلد اعلا و قطعی مناسب چاپ شده که بيشتر به يک کتاب مرجع می ماند. امری که دولت های ايران در هيچ برهه ای از تاريخ، حتی برای آگاهی مردم خود انجام ندادند. اتاق مخصوص اين سه جزيره در وزارت امور خارجه ايران از دوران پهلوی داير و فقط بعنوان بايگانی کتب از آن استفاده می شود.

اين کتاب در تمامی مراکز علمی و سفارتخانه ها و کنسولگری های مستقر در امارات پخش شده و عنوانش کافی است تا اماراتی بودن اين جزاير به خواننده القا شود، بدون آنکه نيازی به گشودن کتاب باشد.

در اين کتاب از سه جزيره ياد شده بعنوان منابع بزرگ نفتی ياد شده و از حساسيت بالای جغرافيايی اين جزاير در خليج فارس سخن رانده شده است و حل مشکل اين جزايربا ايران از طريق مسالمت آميز يگانه راه حل اعلام شده است.

نويسنده اين کتاب دکتر توماس ماتير امريکايی است که مشاور امور بين الملل در امريکا و فارغ التحصيل دانشگاه هاروارد است و "پی اچ دی" خود را از دانشگاه برکلی کاليفرنيا اخذ نموده است. او مدير ارشد" اتاق ديپلماسی خاورميانه " در امريکاست که تحليل ها و نظريات او در کاخ سفيد طرفداران زيادی دارد.