جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گاردين:
طرح حمله به ايران
نسخه "جنگ سوم جهانی" بوش است
 
 
 
 

 

گاردين نوشت: آمريكا تنها هدفش سرنگونی حكومت ايران است  و برای ايجاد شرايط تهاجم نظامی مستمرا تهديد هسته‌ای ايران را تكرار می‌كند. به رغم فاجعه در عراق هيچ نشانه‌ای از اين وجود ندارد كه بوش ايده‌ی حمله به ايران را كنار گذاشته باشد. تاكيد گوردون براون مبنی بر اينكه هيچ حمله‌ای عليه ايران مطرح نخواهد بود به نظر بيشتر يك خوشبينی ناموجه است تا يك ارزيابی عينی. ايده‌ حمله به ايران بيشتر بخشی از نسخه‌ بوش از "جنگ سوم جهانی" است؛ يك جنگ ايدئولوژيك كه می‌تواند فقط با پيروزی كامل به پايان برسد. شيطانی جلوه دادن ايران بخشی از اين استراتژی است و ممكن است به يك ماجراجويی نظامی ديگر ختم شود. اين نه تنها برای ايران بلكه برای جهان عرب و برای روابط غرب و به ويژه اروپايی‌ها خاورميانه يك فاجعه خواهد بود.  رهبران جديد اروپا - نيكلا ساركوزی و گوردون براون - بايد آن را به خوبی به ياد داشته باشند.