جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  Antiwar- روزبه محسني
کنفرانس مطبوعاتی بوش و بلر
زبان واحد جهانی
عليه برنامه اتمی ايران
 
 
 
 

 

بوش در يک کنفرانس مطبوعاتی و درحاليکه در کنار تونی بلر نخست وزير در آستانه خروج از صحنه سياسی انگلستان قرار داشت، پنجشنبه گفت: برای جامعه جهانی بسيار مهم است كه "با زبانی واحد" عليه برنامه های هسته ای ايران سخن بگويد. اگر پيشرفتی در گفتگو ها حاصل نشد، تحريم های بيشتری ضرورت  خواهند يافت. ما(با اشاره به بلر) به خوبی درك می كنيم كه ايران نبايد سلاح هسته ای داشته باشد. اگر نتوانيم با ايرانی ها به پيشرفتی نائل شويم، بايد با هم تلاش كنيم تا با وضع تحريم های بيشتر توسط سازمان ملل عليه ايران نشان دهيم ايران دارای سلاح هسته ای مخالف صلح جهانی است.»

ايران تا به حال 1600 دستگاه سانتريفوژ جهت غنی سازی اورانيوم نصب كرده و به گفته يكی از مقامات ارشد رسمی ايران در خبرگزاری مهر در صدد افزايش دستگاه های سانتريفوژ بيشتر جهت تكميل برنامه  هسته ای خود می باشد.

شورای امنيت سازمان ملل از ماه دسامبر دو دوره تحريم عليه ايران وضع كرده ولی ايران هنوز در مقابل در خواست توقف فعاليت هسته ای خود مقاومت كرده است.

كشورهای غربی به ايران در خصوص دستيابی به سلاح هسته ای مظنونند. تهران با انكار اين موضوع مدعی است برنامه اش جنبه صلح جويانه دارد.