جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سرکنسول سابق امريکا در خرمشهر
مامور مذاکره با جمهوری اسلامی شد!

 
 
 
 
 

وزير امور خارجه‌ جمهوری اسلامی که به پاکستان سفر کرده، در يک كنفرانس خبری تاريخ مذاکرات ايران و امريکا در عراق را اعلام داشت. بموجب اين اعلام قرار است در تاريخ 7 خرداد مذاکرات در بغداد آغاز شود اما هنوز هويت مذاکره کننده ايرانی رسما اعلام نشده است. نه وزير خارجه و نه علی لاريجانی دبيرشورای امنيت هيچکدام در مصاحبه های مطبوعاتی خود حاضر به اعلام نام مذاکره کننده ايران نشدند. اين درحالی است که هويت و مشخصات مذاکره کننده امريکائی اعلام شده است. بموجب اين اعلام طرف آمريكايی مذاكرات با ايران در 28 "رايان كراكر" كنسول سابق آمريكا در خرمشهر خواهد بود.

تاکنون پيرامون هويت و سرپرست تيم مذاکره کننده امريکائی حدس و گمان هائی تا حد معاون وزارت خارجه امريکا و يا زلمای خليل زاده سفير فوق العاده و ويژه سابق امريکا در عراق زده می شد، اما اکنون مشخص شده که اين سطح تا حد سرکنسول سابق امريکا در خرمشهر پائين آورده شده است. البته منکر نمی توان شد که حضور ديپلماتی که قبلا در ايران و بويژه در جنوب ايران خدمت کرده به توان تيم مذاکره کننده امريکائی بدليل آشنائی با منطقه می افزايد.