ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای تخليه دفتر
انجمن اسلامی دانشگاه علامه
زيربار حکم غير قانونی نرفت

 
 
 
 
 

انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی با انتشار نامه ای متکی به مستندات قانونی و آئين نامه ای، حكم هيئت نظارت مبنی بر رد صلاحيت هيئت موسس اين تشكل و حكم حراست دانشگاه مبنی بر تخليه دفاتر را مرود شمرد. دراين نامه آمده است که با توجه به موارد ذكر شده به اطلاع آن هيئت می رسانيم كه انجمن اسلامی جهت پيگری اعمال غير قانونی دانشگاه شكايت نامه ای تقديم هيئت نظارت كل وزارت علوم كرده است و دادخواستی نيز تهيه گرديده كه به زودی به ديوان عدالت اداری تقديم خواهد شد. بنابراين ما احكام غير قانونی دانشگاه را لازم الاجرا نمی دانيم.