ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه ما در يک کشتی نشسته ايم!

 
 
 
 
 

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ديروز تهران، با توجه به پايان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنيت و مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی که همچنان متکی به پيش شرط توقف غنی سازی است گفت:

پيش‌شرط گذاشتن برای ما خفت‌بار است. از ما می‌خواهند پيش از مذاكرات از حق خود عدول كنيم كه اين يك رفتار مستكبرانه است. اگر برای ما پيش‌شرط نمی‌گذاشتيد هم‌اكنون مذاكرات انجام شده بود و به نتيجه رسيده بوديم.

شما يا نمی‌دانيد در اين منطقه چه می‌گذرد و يا می‌دانيد و اهدافی بدتر از آن چه تاكنون دنبال می‌كرديد داريد.

راه درست اين است كه صاحب‌نظران ما با صاحب‌نظران شما، درست، آزادانه و مساوی با هم به مذاكره بنشينند. اميدواريم در اين لحظات كه پايان دوره‌ مهلت دوم ماهه(اجرای قطعنامه آخر شورای امنيت) است باز به تفكر بنشينيد و راه عاقلانه‌ای را انتخاب كنيد.

هاشمی در بخش ديگری از خطبه های نماز جمعه خود، با اشاره به انتقاداتی که از دوران سازندگی تحت رياست جمهوری وی، انتقاد از دوران جنگ با عراق و يا نفی تاريخ باستان ايران می شود گفت:

«همه ما در يك كشتی نشسته‌ايم. »