ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از برابر حقوق زن و مرد نباید گفت

برای امنیت ملی "هوُ" پیدا می شود!

 
 
 
 
 

شیرین عبادي و نسرين ستوده وکلاي  چند تن از فعالان جنبش برابری حقوق زنان ایران که دستگیر شده و به اوین برده شده اند فعالیت قضائی خود را برای آزادی آنها شروع کردند. دراین ارتباط شیرین عبادی گفت: به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم اما پاسخي نگرفتیم. راهمان ندادند. هيچ کس هم پاسخگو نبود. وقتي وکيل دادگستري را به دادگاه راه نمي دهند بنابراين بايد انتظار هرنوع بي قانونی را هم داشت.

جمع آوري امضا در پارک نه جرم است و نه اقدام عليه امنيت محسوب مي شود. هيچ جرمي رخ نداده، تمامي اين برخوردها و بازداشت ها غير قانوني است. متاسفانه تمام پرونده ها را امنيتي کرده اند. آيا اگر زني بگويد نمي خواهم شوهرم سرمن هوو بيآورد امنيت کشور را به خطر انداخته است؟ آيا اگر زني بگويد تعدد زوجات به شيوه اي که در قانون آمده است خلاف است اقدامي عليه امنيت ملي انجام داده است؟

بازداشت شدگانی که جرمشان همان نکاتی است که شیرین عبادی به آن اشاره کرده ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده نام دارند که به همراه سه تن دیگر از فعالان جنبش برابری حقوق زنان روز دوشنبه 13 فروردین هنگام جمع آوری امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. تاکنون سه تن از آنها به قید ضمانت آزاد شده اند اما ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به زندان اوین بند 209 و سپس بند عمومی زنان منتقل شدند.