ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه با "رايس"- روزبه محسنی
برخی مسئولان مهم ايران
عاقبت خواهند فهميد
!
 
 
 
 

 

وزيرخارجه امريکا "رايس"، در يک اظهار نظر جديد گفت که احتمالا با وزيرخارجه جمهوری اسلامی "متکی" در جريان کنفرانس امنيت عراق ديدار دو طرفه خواهد کرد. او گفت که اين ديدار صرفا در ارتباط با مسائل عراق خواهد بود. با آنکه وی از محل کنفرانس سخن نگفته است، اما اين کنفرانس باحتمال بسيار در ترکيه برگزار خواهد شد. رايس گفت که در ديدار با وزير خارجه جمهوری اسلامی دلائل خود را پيرامون نقش ايران در حوادث عراق را ارائه خواهد داد.

با آنکه او اشاره ای به جزئيات اين دلائل نکرد، اما می توان حدس زد که حداقل بخشی از اين دلائل و مستندات همان اعترافاتی بايد باشد که سرداران دستگير شده سپاه در اربيل عراق کرده اند.

رايس در آستانه اعلام احتمال ديدار و گفتگوی دو طرفه و مستقيم با وزير خارجه جمهوری اسلامی، در يک مصاحبه راديوئی شرکت کرده پيرامون احتمالات سياسی در جمهوری اسلامی و نتيجه فشارهای اقتصادی به ايران گفت:

 

اگر ايران فعاليت های غنی سازی خود را متوقف كند ما وارد گفتگوهای شش جانبه (و اگر ايران هم در آن شركت داشته باشد هفت جانبه ) می شويم. اين غير محتمل نيست كه اين گفتگوهای دو جانبه در خصوص بسياری نقطه نظرها برای هفت طرف شركت كننده مفيد باشد؛ اما آن چيزی كه شما نمی پسنديد اين است كه ايالات متحده نتواند سطحی از انزوا برای ايران فراهم آورد تا اين عمل بتواند موضع منفی ايران را به مثبت تبديل كند.

...می خواهم اذعان كنم بسته پيشنهادی مناسبی برای توقف غنی سازی و فعاليت های فرآوری موجود است و من باور دارم بخشی از مسئولان برجسته ايرانی عاقبت درخواهند يافت اين بسته برايشان از آنچه فعلا بر آن اصرار دارند مفيد خواهد بود.

رايس در پاسخ اين سئوال كه آنها چه كسانی هستند؟ گفت:

نمی توانم نامی را ذکر کنم. من يك متخصص سابق مسائل مربوط به شوروی هستم و كاملا می دانم چه اندازه از سياست داخلی و سيستم غير شفاف آنها آگاهی كمی دارم. بنا بر اين نمی خواهم برای اظهار اين مطلب تلاش كنم كه آنها چه كسانی ممكن است باشند، ولی می دانم در  حال حاضر ايران دارای علائق تجاری است كه اكنون به شدت برايشان دشوارياب شده است. مثلا تجارت بانكی آنها  به دليل اين كه بانك ها ايران را ترك و از معامله با ايران ابا دارند برايشان دشوار شده است. بخش مهم نفت و گاز هم هست كه در حال كاهش است و آن بخش نمی تواند در سطحی كه لازم دارد سرمايه جذب كند. شايد شما بتوانيد به تصوری از اين اشخاص برسيد ، ولی من نمی توانم در اين باره سخنی بگويم چون در اين زمينه آگاهی واقعی ندارم.