ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ماجرای نان و آب دار
فرار و دستگيری شهرام جزايری

 
 
 
 
 

داستان فرار شهرام جزايری توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما زير نظر مستفيم حجت الاسلام ری شهری برنامه ريزی شده و اهداف آن بشرح زير بود:

الف- سرگرم کردن مردم در تعطيلات نوروز و سر کار گذاشتن خبرگزاری های داخلی و خارجی،

ب- نمايش اقتدار و توان اجرائی وزارت اطلاعات و قوه قضائيه،

ج- تصفيه حساب های شخصی در قوه قضائيه و وزارت اطلاعات و زندان اوين،

د- اخاذی و گرفتن ارز خارجی،

 

فرار ساختگی او مطابق برنامه تنظيم شده توسط دو نفر از ماموران ارشد وزارت اطلاعات که خود را مشتاق به دريافت مقدار زيادی ارز نشان داده بودند شروع شد. بعد از  دادن اسناد و مدارک شناسائی و گذرنامه جعلی   به شهرام جزايری او قسمتی از ارز مورد  توافق را  پرداخت کرد و در مرحله دوم، او را با اين عنوان که به يکی از کشورهای خليج فارس می برند سوار يکی از هواپيماهای ويژه سپاه کرده و به جزيره ابوموسی بردند. شهرام جزايری که تصور کرده بود ابوموسی يکی از شيخ نشين های خليج است بقيه ارز توافقی را بصورت حواله و با واسطه پرداخت کرد. جمعا 3 هفته او را  در اين جزيره نگه داشتند و در اين مدت او را به بهانه خطر لو رفتن محل اقامتش از هر گونه خروج از خانه و تماس با اقوام و آشنايان منع کرده بودند.