ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نماينده فراکسيون اقليت:
فرياد مردم در خيابانها
پاسخ سکوت نمايندگان مجلس است
مديريت پنهان در مجلس هفتم، دهان همه را بسته است. در تصميمات مهمی که گرفته می شود، مجلس آخرين نهادی است که درجريان قرار می گيرد. نهادی که قرار بود در راس امور باشد فعلا ته خط است!

 
 
 
 
 

«نورالدين پيرمؤذن» نماينده اردبيل و عضو فراکسيون اقليت (اصلاح طلب) مجلس هفتم در مصاحبه با "آفتاب" گفت:

وقتی در مجلس اجازه فرياد به نمايندگان ملت داده نشود، نتيجه اين می‌شود که قشرهای مختلف جامعه از زبان نمايندگان ملت آنچه می‌خواهند نمی‌شنوند و بنابراين به شيوه‌های مختلف اعتراض خود را نشان می‌دهند.

تجمعات مکرر معلمان، زنان، دانشجويان و کارگران در مقابل مجلس شاهد زنده‌ای است که اگر مجلس خاموش و بی‌صدا باشد، فرياد مردم را در تجمعات مردمی می‌توان شنيد.

در مساله انرژی هسته‌ای مصوبه‌ مجلس شديدتر از لايحه دولت بود و در واقع چک سفيد امضا به دولت داده شد تا به هر شکلی می‌خواهد تصميم بگيرد و عمل کند و اين کنار گذاشتن وظيفه نظارتی مجلس بود.

در اغلب تصميماتی که گرفته می‌شود، مجلس آخرين نهادی است که در جريان آن قرار می‌گيرد. اين به معنای آن است که ديگر مجلس در رأس امور نيست يا به عبارت ديگر مجلس هفتم در رأس امور نيست.

طرح استيضاح وزير دفاع توسط فراکسيون اقليت به دنبال سقوط هواپيما سی‌130 بدون هيچ دليل منطقی و برخلاف آيين‌نامه داخلی «وتو» شد. در اکثر سؤالاتی که در مجلس مطرح می‌شود عمدتا سؤال‌کننده به تمجيد از سؤال‌شونده می‌پردازد و در آخر هم از پاسخ‌های وزير قانع می‌شود.
فراکسيون اقليت در شروع دولت نهم چون تاب و تحمل کوچکترين انتقاد را نداشت، با سکوت گذرانديم ولی امسال در مسايل چون انرژی هسته‌ای، دانشجويان ستاره‌دار، مجلس دانش‌آموزی و بودجه به صورت فعال عمل کرديم هر چند تصميم با اکثريت بود.

در احضار رئيس جمهوری خواستيم به صورت فراکسيونی نباشد تا شايد نمايندگان مستقل نيز در کنار اصلاح‌طلبان باشند که ديديد مديريت پنهان مجلس اجازه اعمال اين ابزار قانونی را نيز به نمايندگان نداد.