ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه جانشين فرمانده نيروی انتظامی
گزارش نوروزی
قتل، تصادف، بانک زنی، آدم ربائی، کيف زنی
زنان بازداشت شده هنگام جمع آوری امضای برابری حقوق زن و مرد، کار بين المللي "فمينيستی" می کردند و عليه ديه، قصاص، ارث و طلا‌ق امضاء جمع می کردند!

 
 
 
 

 

جانشين فرمانده نيروی انتظامی سردار "ذوالفقاری" در يک مصاحبه مطبوعاتی، گزارشی از فعاليت های نيروی انتظامی در ايام نوروز ارائه داد. در خلال گزارش مثبتی که او از فعاليت نيروهای انتظامی داد، به اطلاعات زير اعتراف شد:

تهران و تهران بزرگ در ايام نوروز مقام اول را در جرائم به خود اختصاص داد و پس از آن خراسان رضوی،اصفهان، فارس و مازندران در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در 18 روز تعطيلا‌ت نوروزی، سرقت‌های مسلحانه، كيف‌قاپی و سرقت وسايل و قطعات خودرو نزديك به 30 درصد افزايش يافت.

جيب‌بری و سرقت موتورسيكلت نيز در کنار آدم‌ربايی و گروگانگيری و سرقت از بانك‌های كشور مانند سال های گذشته تکرار شد، گرچه مقداری در مقايسه با سال گذشته کاهش داشت. در تعطيلا‌ت نوروز امسال نسبت به پارسال، كشف تجهيزات ماهواره‌ای، مشروبات الكلی و سی‌دی  نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

در تعطيلا‌ت نوروزی امسال،36 هزار و 409 حادثه رانندگی ثبت شد.

امسال "پليس نامحسوس "هم به ميدان آمد که در ادامه اين به ميدان آمدن، قرار است بخشی از وظيفه مقابله با چارقد و لچک و حجاب بانوان نيز از اول ارديبهشت به آنها سپرده شود.

ذوالفقاری در همين مصاحبه به بازداشت چند فعال جنبش برابری حقوق زنان نيز اشاره کرد و گفت:

گزارش‌هايی داشتيم كه زنانی با نگرش سياسی خاص(؟) تحت عنوان"دفاع از حقوق زنان" و با عنوان بين‌المللی"فمينيسم" اقدام به جمع‌آوری امضای اعتراضی در موارد قانونی چون، ديه، قصاص، ارث و طلا‌ق كرده‌اند، كه عناصر آنها شناسايی شدند و گزارش آن برای پيگيری بيشتر به مراجع قضايی ارائه شده است. از تعداد بازداشت‌شده‌ها اطلا‌ع دقيقی ندارم!