ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پاسخ کروبی به احمد جنتی
لازم نيست مطبوعات را ببنديد
عملکرد خودتان را اصلاح کنيد
 
 
 
 

 

مهدی کروبی، در پاسخ به سخنان احمدی جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه تهران که خواهان بستن باز هم بيشتر دهان مخالفان دولت احمدی نژاد و ادامه توقيف مطبوعات منتقد شده بود گفت:

عنوان كرده‌‏اند كه عده‌‏ای در داخل قدرت، با آزادی برخی مطبوعات، صدور حكم عدم توقيف در مورد برخی روزنامه‌‏ها و با حركت‌‏هايی كه به نفع دولت نيست، اقدام به سنگ‌‏اندازی می‌‏كنند و برخی نيز با تشكيل گروه و سازماندهی نيروهايی می‌‏خواهند وارد عرصه حاكميت و قدرت شوند. همه اين اظهارات فرافكنی است

حاميان دولت به جای فرافكنی، ضعف‌‏ها و نواقص خود را برطرف كنند. كسانی كه در تريبون‌‏های رسمی اين اظهارات را مطرح می‌‏كنند، نگران كاستی‌‏ها و ضعف‌‏های ايجاد شده در كشور هستند در حالی كه بهتر است اين افراد به جای فرافكنی، به بررسی عملكرد خود پرداخته و در جهت رفع نواقص تلاش كنند