ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نقدينگی 1200 ميلياردی
تورم 45 درصدی
 
 
 
 

 

نماينده مردم بجنورد "اسماعيل گرامی‌مقدم" در يک مصاحبه خبری گفت: بودجه 86 فاقد هرگونه هماهنگی با برنامه پنج ساله و 20 ساله توسعه كشور است.

از ابتدای اختراع پول در ايران باستان تا پيش از آغاز به كار دولت نهم، مجموع نقدينگی 625 هزار ميليارد ريال بود، در حالی كه طی يك سال گذشته حجم نقدينگی كشور به نقل از دكتر شيبانی به 1200 ميليارد ريال رسيده‌است. اين افزايش 100 درصد نقدينگی تورم حداقل 45 درصدی را در پی خواهد داشت!

در بودجه هر جا كه نمايندگان مجلس با مردم مواجه هستند، بودجه كاهش پيدا كرده‌است، در حالی كه بودجه دستگاه‌های اجرايی چندين برابر افزايش پيدا كرده‌است.