ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لاريجانی در مشهد
نمی توانيم کوتاه بيائيم
زيرا، فقط پرونده اتمی نداريم!

 
 
 
 

 

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی روز گذشته و همزمان با برگزاری جشن اتمی در مشهد خطاب به کشورهای غربی اعلام کرد:

ما ساده‌لوح نيستيم. اگر می خواهيد تفاهم كنيد، با توجه به اينكه ما به دانش هسته‌ای بطور كامل دست يافته‌ايم امروز زمان آن است. موضوع اين تفاهم عدم انحراف ما از تعهدات بين‌المللی خواهد بود و حاضريم نگرانيهای شما را در اين زمينه رفع كنيم.

(اين سخنان لاريجانی، بويژه تاکيد او بر دست يافتن کامل به دانش هسته ای را ناظران سياسی هم نوعی عقب نشينی و هم نوعی توپ در کردن ارزيابی کرده اند. يعنی برای توجيه عقب نشينی اتمی در برابر شورای امنيت و رضايت افکار عمومی داخل، او اعلام کرده که ديگر به هدف رسيده ايم و درعين حال توپ "توليد اتمی- نظامی" را هم زمزمه کرده است.)

لاريجانی در بخش ديگری از سخنرانی خود، بار ديگر آن خواستی را مطرح کرد که تاکنون به اشکال گوناگون مطرح شده است. يعنی سازمان ملل و سازمان های تابع آن کاری به کار ما در داخل کشور و منطقه نداشته باشند و ما را بخاطر نقض حقوق بشر و دمکراسی در داخل و حمايت مالی و نظامی از شيعيان منطقه تحت فشار نگذارد. اين بخش از سخنان لاريجانی نيز هم شرايط مصالحه با امريکا و اروپا بود و هم دليلی بر پافشاری بر مسير اتمی. او گفت:

"عده ای می گويند که چرا کوتاه نمی آئيد؟ آنها بايد متوجه باشند که کوتاه آمدن ما، غربی ها را جسورتر می کند و حتی اگر مسئله هسته‌ای هم نباشد، آنها پرونده های ديگری را خواهند گشود، همان طور که پيش ازاين نيزچنين کردند."