ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مدافع رای مردم بجای متقلب محاکمه می شود
700 هزار تهرانی
 شاکی احمد جنتی اند
 
 
 
 

 

مصطفی تاج‌‏زاده با شكايت مدعی‌‏العموم و يك شاكی خصوصی به اتهام نشر اكاذيب و توهين، به دادگاه احضار شده است.

تاج‌‏زاده با بيان اينكه در احضاريه‌‏ای كه به دستش رسيده، زمان تشكيل دادگاه 26 فروردين اعلام شده است، گفت: تا جايی كه اطلاع دارم، شاكی من آقای غفوری، سخنگوی نماينده آيت‌‏الله جنتی در هيات نظارت بر انتخابات مجلس ششم در شهرستان تهران است كه گزارش غيرمنصفانه وی منجر به مخدوش شدن آرای مردم تهران شد چرا كه جنتی با استناد به گزارش سراسر كذب وی، اقدام به ابطال غيرقانونی حدود 700 هزار رای شهروندان تهرانی كرد.

سه سال پيش قاضی مرتضوی مرا به اين استناد احضار كرد و من در همان جا اعلام كردم تا زمانی كه آقای جنتی محاكمه نشود، من به عنوان اعتراض از خودم دفاع نخواهم كرد و لذا قاضی هرگونه كه مايل است می‌‏تواند در اين زمينه حكم صادر كند.

همزمان با شكايت جنتی از من, من نيز از جنتی به اتهام مخدوش كردن آرای مردم و ابطال غيرقانونی 700 هزار رای شهروندان كه منجر به تغيير نتيجه آرا و راهيابی حداد عادل - كه رای نياورده بود- به جای عليرضا رجايی به مجلس ششم شد، شكايت كردم كه به شكايت جنتی رسيدگی و دادگاه من تشكيل شد اما به شكايت من عليه جنتی رسيدگی نشد.