ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جهش از 4 سال به 3 سال
سال 86، آخرين سال
رياست جمهوری احمدی نژاد
 
 
 
 

 

تلاش برای يافتن راه حلی قانونی، باهدف خلاص شدن از دست احمدی نژاد و برکشيدن چهره ای ديگر بعنوان رئيس جمهور، پيش از آنکه محور تلاش اصلاح طلبان باشد، محور گفتگوهای طيف حاکم است.

شورای نگهبان که سهم مهمی در به رياست جمهوری رساندن احمدی نژاد داشته و بويژه شخص احمد جنتی که احمدی نژاد را از کارگزاران خود می داند اکنون در يکسو ايستاده و مجلس از سوی ديگر. مجلسيان طرح يک زمان برگزار شدن انتخابات مجلس و رياست جمهوری را تصويب کرده اند، اما شورای نگهبان اين طرح را رد کرده و به مجلس برگردانده است. مجلس در تکاپوست تا همين طرح را بدون تغييرات اساسی به مجمع مصلحت بفرستد و احمدی نژاد نگران از تصميم قطعی مجمع مصلحت می کوشد مجلس را مرعوب ساخته و مانع چنين تصميمی شود. بموجب طرح تصويب شده در مجلس عمر رياست جمهوری احمدی نژاد يکسال کم می شود و در پايان سه سال رياست جمهوری وی انتخابات دوره دهم رياست جمهوری همزمان با انتخابات دوره هشتم مجلس آغاز خواهد شد. همگان بر اين نظراند که مجمع تشخيص مصلحت طرح مجلس را تائيد خواهد کرد و به همين دليل است که شورای نگهبان و شخص احمدی نژاد می کوشند طرح به مجمع فرستاده نشود. توازن نيروها در مجمع به گونه ايست که از کوتاه شدن يکسال از عمر دولت احمدی نژاد استقبال خواهد شد، بويژه اگر رهبر نيز کوتاه آمده و با اطمينان از انتخاب چهره کارگزار و مطيع ديگری تن به کوتاه کردن عمر دولت کنونی بدهد.