ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جلسه شورای مرکزی مجاهدین انقلاب

جبهه انحرافی "ملوان گیری"

برای دور زدن مسئله اتمی  
 
 
 
 

 

شوراي مركزي سازمان مجاهدین انقلاب برای بررسی اوضاع کشور تشکیل جلسه داد و سخنگوی این شورا در پایان جلسه در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. محسن آرمین بعنوان سخنگوی سازمان مذکور در باره مباحث و تصمیمات این جلسه گفت:

ماجراي دستگيري ملوان های انگليسي در جلسه شورا بررسی شد. به نظر ما در شرايطي كه بحران هسته‌اي ايران رو به افزايش است و تمام توان ملي را به خود اختصاص داده، بازكردن هر جبهه و تنش جديدي نامطلوب است و نه تنها موجب تضعيف مديريت و كنترل بحران خواهد شد، بلكه به ارتقاي سطح منازعه و پيچيده ‌ترشدن مساله هسته‌اي منجر خواهد شد.

برخي با اين تصور كه باز كردن جبهه‌ جديد در عرصه‌ بين‌الملل موجب انتقال مساله از حوزه هسته‌اي به موضوعات ديگر مي‌شود، از بروز برخي مسائل جديد استقبال مي‌كنند و آن را نشانه‌ ديپلماسي فعال و پرتحرك مي‌دانند؛ در حالي كه چنين قاعده‌اي درباره وضعيت فعلي ايران صادق نيست.

‌ بازكردن هر جبهه و ايجاد هر تنش جديدي نه تنها مساله‌ هسته‌اي را فرعي نمي‌كند بلكه موجب اجماع عليه ايران و ارتقاي مساله به سطح منازعه‌اي انعطاف‌ناپذيرتر با مجالي محدودتر براي قدرت مانور و ابتكار عمل مي‌شود.

آزادسازي سريع و پرشتاب دستگيرشدگان انگليسي و بدرقه‌ چند گروهبان و خدمه نيروي دريايي انگليس از سوي رئيس دولت و مهم‌ترين وزراي كابينه نیز در همین ارتباط در جلسه شورا مطرح شد. اگر آنها متجاوز به آب‌هاي ايران و مجرم بودند براساس كدام موازين حقوقي و بدون طي مراحل قانوني و حقوقي آزاد شدند؟ و رئيس دولت بر اساس كدام اختيارات آنها را عفو كرد؟ و چرا رئيس دولت و وزير امور خارجه و اطلاعات بايد در مراسم بدرقه‌ حاضر مي شدند؟

از مباحث دیگر جلسه،‌ اصلاح قانون شوراها بود. يكي از اقدامات مجلس هفتم اصلاح قانون شوراها بود كه شامل دو بخش و شرايط انتخابات و اختيارات و صلاحيت‌هاي شوراها مي‌شد. متاسفانه اين تغييرات در جهت تضعيف جنبه‌ مردمي شوراها و كاهش اختيارات آن به نفع افزايش نقش دولت صورت گرفته است. در لايحه‌ بودجه‌ سال جديد نيز با افزودن تبصره‌اي به قانون بودجه عملا استقلال نسبي گذشته‌ شوراها در برابر وزارت كشور منتفي شده است.

تظاهرات و دستگيري تعدادي از معلمان در تظاهرات صنفي و اعتراضي روزهاي آخر سال گذشته نيز در جلسه مطرح شد. درحالي كه معلمان معترض و دستگيرشده همگي پس از انقلاب و با طي مراحل سخت گزينش استخدام شده‌اند؛ بنابراين احتمال انتساب هر گونه نيت سوء و ضديت با نظام و كشور به آنها منتفي است. برخورد خشن با معلمان كه از مطمئن‌ترين اقشار هستند ازعدم سعه‌ صدر در مواجهه با اين اعتراضات و مطالبات صنفي حكايت مي كند.

  سازمان مجاهدين خواستار آزادي هر چه سريع‌تر آنهاست و تاكيد مي‌كند كه برخورد خشن با اين مطالبات و تجمعات اعتراضي صنفي نتايج سوء فراواني خواهد داشت.