ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه مجاهدين انقلاب
هيچ ملتی تاکنون با چماق امنيتی متحد نشده
 
 
 
 

 

سازمان مجاهدين انقلاب با صدور بيانيه‌ای به سخنان تهديد آميز محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت که به بهانه "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" ايراد شده است پاسخ داد. اين مصاحبه در تبيين اظهارات نوروزی رهبر در مشهد برگزار شده بود و محسنی اژه مصداق های جاسوسی و براندازی و مخالفت با اتحاد ملی را از ديدگاه خود و رهبر تشريح کرد. سخنان محسنی اژه ای در حقيقت تهديد همه سياسيون به تمکين و قبول نظرات اتمی- جنگی رهبر بود.

مجاهدين انقلاب در بيانيه خود نوشتند:

سخنان اخير وزيراطلاعات در تبيين اتحاد و انسجام ملی و در مقام بيان نقش و وظيفه اين وزارت در پاسداری از آن، تهديد عليه منتقدان سياست‌های رسمی بود. مبنی بر جرمی هم وزن جاسوسی و تأکيد بر اين نکته که برای متهم ساختن کسی به جاسوسی لزوماً فرد نبايد جاسوس باشد، بلکه کافی است که در جهت تضعيف اتحاد ملی و عملاً در جهت منافع بيگانه اقدام کند. همچنين افزودن عنوان تضعيف و يا مخالفت با اتحاد ملی بر عناوين جرايم امنيتی ، آشکارا از اعتقاد قاطع به تعريف آمرانه و يکسويه از اتحاد ملی و رويکرد امنيتی به اين مقوله حکايت دارد، زيرا تهديد به دستگيری و حبس ناقضان اتحاد ملی مفروض و متهم ساختن ايشان به جاسوسی به نفع دشمن، بيانگر اين حقيقت است که اتحاد ملی نه در فرايندی آزاد و در نتيجه تضارب ديدگاه‌ها در عرصه عمومی، بلکه با روش‌های امنيتی قابل تحقق و شايسته پاسداری است. ايجاد و اجرای چنين اتحادی البته امری ممکن است، اما نه به کار حاکمان خواهد آمد ونه بر توان ملی خواهد افزود، بلکه برعکس موجبات تضعيف و تعطيل ظرفيت‌های ملی را در مواجهه با مشکلات فراهم خواهد آورد.