ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه افشاگرانه مسئول دفتر اينترنت دادسرای عمومی
رهبر در سال 1380
فرمان فيلترينگ را صادر کرد
 
 
 
 

 

مسوول دفتر اينترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا، با اين شرط که اسم و عکسش منتشر نشود رسما اعلام داشت : در سال 1380 مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ فرمودند تا شورای مذكور اقدامات لازم را در مورد كنترل اينترنت طرح و برنامه‌ريزی كرده و در مدت زمان يك ماهه، گزارشی را به ايشان ارايه دهند.  به طوركلی از سال 1380 بحث‌هايی پيرامون فيلترينگ مطرح و پيرو آن كميته‌ی مصاديق پايگاه‌های غيرمجاز اينترنتی، زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكيل شد. وزارت اطلاعات به عنوان دبير كميته‌ مذكور، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای ثابت و اصلی كميته‌ی مصاديق پايگاه‌های غير مجاز اينترنتی هستند.

 تعبير مقام معظم رهبری در اين‌ مورد، در ابتدا تهاجم فرهنگی عليه نظام، بعد شبيخون فرهنگی و اخيرا نيز ناتوی فرهنگی است. بدين مضمون كه در اين مورد جنگی عليه نظام ايجاد شده و كشورهايی مثل آمريكا با ارقام بسيار زياد سرمايه‌گذاری‌هايی برای مقابله با فيلترينگ ايران انجام می دهند.  

 

اکنون فيلترينگ بين دولت، قوه‌ی قضاييه و ضابطان نيروی انتظامی و بسيج در حال انجام است

كليه‌ اقدام‌های نظارت و پيگيری برای فيلترينگ پايگاه‌های غيرمجاز در قوه‌ قضاييه، از طريق دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفته است.

شورای امنيت كشور، وزارت كشور و قوه‌ی قضاييه اقداماتی را برای هماهنگی در فيلترينگ در دست انجام دارند