ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گرانی درایران

به مرزهای انفجار اجتماعی رسیده

مجلس و دولت، هر دو موافق گرانی بنزین اند، اما هر کدام می خواهد آن را به گردن دیگری بیاندازد تا از واکنش مردم در امان بماند! "جشن اتمی" صرفا یک نمایش دولتی بود تا به مردم اینگونه وانمود شود که گرانی موجود هزینه ایست که باید مردم برای بدست آوردن انرژی اتمی بپردازند.

 
 
 
 
 

گرانی در ایران به مرزهای انفجار اجتماعی نزدیک می شود. هیچکس نمی داند آنچه را که امروز می خرد، فردا چقدر گران خواهد شد. مردم دیگر نه حرف های دولتمردان را قبول دارند و نه گزارش های سیمای جمهوری اسلامی را. وضع به گونه ایست که مردم هر حادثه و رویداد و تصمیم دولتی را حیله ای برای توجیه این گرانی ارزیابی می کنند. از جمله "جشن اتمی" که چند روز پیش برگزار شد و مردم معتقدند که حکومت با این جشن می خواست بگوید: این گرانی هزینه ایست که برای انرژی اتمی می دهیم و اگر این انرژی را می خواهیم باید این هزینه را بدهیم!

تورم از 23 درصدر به 33 درصد رسیده است و این همان رکوردی است که سال گذشته پیش بینی می شد اما سخنگوی دروغگوی دولت "غلامحسین الهام" آن را دروغ و تبلیغ مخالفان احمدی نژاد اعلام داشت.

اکنون مرکز پژوهش ها توریم را 23 درصد اعلام داشته است. سری به افزایش قيمت ها در هفته و روزهای اخیر، آن هم چند قلمی که مردم مستقیما و روزانه با آن روبرو هستند بزنیم:

 برنج خارجي  كيلوئی 1400 تومان

سيب‌زميني كيلوئی 550 تومان،

اجاره مسكن 24 درصد

يک  بطري یک ليتري نوشابه از 450 به 650 رسیده است،

نان چون مستقيما  دولت سوبسید آن را پرداخت می کند هنوز گران نشده، اما در عوض، هرچه دعوای دولت و مجلس بر سر قیمت بنزین بیشتر بالا می گیرد کرايه سواري ها بیشتر می شود و تاکسي ها نیز در برخی نقاط گران کرده اند.

دعوا بین مجلس و دولت هم از بیم واکنش های مردم و سواریها و تاکسی هاست. مجلس و دولت هر دو موافق گرانی بنزین اند اما هر کدام سعی می کنند این گرانی بنام دیگری تمام شود تا واکنش مردم گریبان دیگری را بگیرد!