ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش دریافتی از چند منطقه آموزش و پرورش

اعتصاب معلمین

مخالفت با انرژی هسته ایست!

چلوکباب سلطانی را نیروهای انتظامی خوردند و باتوم سلطانی را معلمین

 
 
 
 

- چند روز پیش یکی از دبیران منطقه 5  آموزش و پرورش تهران به معلمان اعلام می کند روز 26/1/86 اعتصاب است و مدارس قرار است که تعطیل شوند. رئیس دبیرستان می گوید: به ما بخشنامه نکرده اند. دبیر دبیرستان می گوید این جریان ربطی به اداره ندارد، ما خودمان مستقلا عمل می کنیم. این اعلام مربوط به سازمان صنفی معلمان است.

-  روز چهارشنبه 22/1/86 جلسه ای از نماینگان مدارس در منطقه 5 آموزش و پرورش تشکیل می شود. در این جلسه رئیس آموزش و پرورش منطقه و نیز معاون او که مسئول حراست منطقه نیز  هست صحبت می کند و می گوید:

رئیس آموزش و پرورش منطقه می گوید شما حق ندارید( کسی حق ندارد) با اعتصابیون همکاری کنید. کسی نمی تواند بر علیه دولت ما اقدامی بکند، مخالفت با دولت یعنی مخالفت با برنامه انرژی  هسته ای .

 

- در مناطق دیگر آموزش و پرورش از جمله منطقه 10 و 14 نیز معلمان را تهدید به اخراج کرده اند و گفته شده در صورت همکاری با اعتصابیون باید از آموزش و پروش بروند.

معاون منطقه که رئیس حراست نیز هست چنین گفته :

"مشکل شما مشکل مادی نیست مشکل معنوی است. ببینید من هم همسر خوب دارم، هم ماشین دارم،هم خانه دارم، چرا؟ چون شکر گزار خدا هستم."

یک نفر از میان جمع برخاست و گفت: من که با زن و سه تا بچه مستاجرم، معنی  اش اینست که نا شکرم؟

 

- درتجمع معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش در اسفندماه در خیابان قره نی، بعد از محاصره اعتصابیون توسط نیرو های ویژه انتظامی آنها را به داخل هتل مرمر( که روبروی وزارت  آموزش و پروش است) راهنمایی کرده و در آنجا با باتوم و کتک پذیرایی مفصلی می کنند و نیز عده ای را دستگیر می کنند. در این جریان چند تا از اعتصابیون خطاب به ضرب و شتم  کنندگان می گویند تا دیروز همه شما محصلین ما بودید، الان پذیرایی خوب و تشکر خوبی از ما کرده اید!

همان روز هتل مرمر با چلوکباب سلطانی از نیروهای ویژه پذیرایی می کند. یکی از  معلمان دستگیر شده همانجا می گوید: ما هم امروز پذیرائی شدیم، اما با باتوم سلطانی!