ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مخالفت رهبر با ماجراجوئی های جدید

سردارانی که در عراق

هزینه شدند و سوختند!

 
 
 
 

با اعلام مخالفت کاخ سفید با آزادی سرداران سپاه که توسط امریکائی ها در عراق دستگیر شده اند، گفته می شود شورای فرماندهی سپاه چند طرح عملیاتی را برای مقابله به مثل و سپس تبادل دستگیر شدگان تهیه و در اختیار رهبر گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی ابتدا خواهان فرصت بررسی شده و پس از مشورت با کسانی که از اطرافیان او هستند، با این طرح ها مخالفت کرده است. این طرح ها مستقل از حوادث عراق پیشنهاد شده بود و از قول رهبر در برخی محافل این جمله، در پاسخ به اصرار فرماندهان سپاه برای اقدامی تند و تیز با هدف آزادی سرداران دستگیر شده در عراق نقل می شود: آن ها هزینه شدند و سوختند، بیش از این نباید آلوده شد.