ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تشکيل هيات نظارت بر آزادی های مشروع!
مرز "آزادی مشروع" در ج.ا
را چه نهادهائی متر می کنند؟
 
 
 
 

 

قوه قضائيه تشکيل "هيات نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" را اعلام کرد و مديرکل سازمان بازرسی کل کشور را دبير اين هيات اعلام داشت. وی علامرضا اسدالهی نام دارد.

مجلس تشکيل اين هيات را تصويب کرده و شورای نگهبان تائيد، گرچه در عمل هيچيک از سه نهاد شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائيه پايبند آن نيستند!

ايزدپناه معاون قوه قضائيه درباره تشکيل اين هيات گفت: اين هيات در راستای حفظ كرامت ارزش‌های والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و رعايت اصول و ارزش‌های اسلام و گسترش اقدامات صحيح و عادلانه در نزد مسوولان قضايی و انتظامی تشکيل شده است.

ظاهرا اين مصوبه مدتی پيش تصويب شده و هيات نيز مدتی قبل تشکيل شده و حالا دبير آن تعيين شده است، اما وظيفه آن براساس شواهد و اخبار، دفاع از کرامت زنان و معلمان و دانشجويان و کارگرانی که سرکوب شده و يا به زندان برده شده اند نيست و قرار نيست کرامت و آزادی رهبران جبهه مشارکت که به دادگاه برده شده اند نيز نمی شود! ضمن آنکه مرز "آزادی مشروع" را نيز مقامات امنيتی و سپاهی و بويژه رهبر متر می کند نه قانون.