ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قبل از مسابقه
به زنان شمشير باز
خورش قيمه با لپه ميدهند
بعد از قيمه با لپه بازيکنان تيم دچار مشکل گوارشی می شوند و نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

 
 
 
 
 

 

دکتر پروانه نظرعلی نايب رئيس‌ها فدراسيون شمشيربازی بانوان در يک مصاحبه کرده و ضمن اعتراض به بی اختيار بودن خود، بودجه محدود اين فدراسيون برای بانوان و حتی پرداخت نشدن حقوق خود وی گفت: نايب رئيس های فدارسيون ها همه در حاشيه هستند و در تصميم‌گيری‌ها دخالت ندارند. آنها فقط مسوول حراست شده‌ا‌ند كه هنگام بازی‌ها مرد وارد سالن نشود. نمی‌توانم اين‌گونه ذلت را تحمل كنم. وقتی قرار است تصميم گيرنده نباشم، حتی يك اتاق نداشته باشم و در فدراسيون سرگردان شوم، از مسوولان می‌خواهم استعفای مرا بپذيرند و مرا كنار بگذارند. چرا كه نمی‌توانم منشی دبير فدراسيون شوم. آنها حتی در خوراك هم فرق می‌گذارند.

در اردوی تيم ملی روز قبل از مسابقه به بازيكنان ما خورشت قيمه با لپه می‌دهند و دختران مشكل گوارشی پيدا می‌كنند؛ اين در حالی است كه به پسری كه در اردو خوابيده و مسابقه ندارد، چلوكباب می‌دهند. وقتی عدالت را در اين امر كوچك رعايت نمی‌كنند، چگونه انتظار موفقيت طرح ادغام را داشته باشيم.  وقتی ناظر ورزش بانوان به فدراسيون می‌آيد، دبير او را راه نمی‌دهد، با اين وضعيت نمی‌شود كار كرد.

وی که رئيس دانشكده تربيت بدنی الزهرا نيز هست در پايان گفت: قرار بود طرح ادغام ورزش زنان و مردان به صورت آزمايشی اجرا شود؛ ولی، حالا كه جواب نداده، هيچ كس در صدد اصلاح طرح نيست.