ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ماموريت جديد سفرای ج.ا دراروپا:
بردن سوغات "الگوی احمدی نژاد"
 
 
 
 

 

احمدی نژاد در ديدار با سفيران  جمهوری اسلامی در كشورهای اروپای مركزی و شمالی گفت: غرب در سالهای اخير از جمهوری اسلامی آسيب ديده و در برابر ما آرايش سياسی به خود گرفته است، اما دوران زورگويی و تسلط و سيطره بر ديگر كشورها به پايان رسيده است . آنچه انديشه ما را جلو می‌برد پاسخگويی درست به نيازهای بشری با استفاده از الگوی اسلامی است و در اين زمينه سفرا وظيفه مهمی به عهده دارند.

نه سفرا پرسيدند و نه خبرنگاری در آنجا بود که از رئيس جمهور بپرسد: مگر مردم ايران بشر نيستند که به نيازهای آنها دولت پاسخ بدهد؟ کارگری که حقوق عقب افتاده اش را می خواهد، معلمی که گرسنه است، زنی که برابری حقوقش را می خواهد و دانشجوئی که نمی خواهد دهانش دوخته شود مگر دراين دنيا زندگی نمی کنند و بشر نيستند؟ ظاهرا الگوی اسلامی مورد اشاره رئيس جمهور همان الگوئی است که درايران حاکم است و حالا اين سوغات را سفرا قرار است به اروپای مرکزی و شمالی برای مردم آن دو منطقه ببرند!