ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "برو" اما "بيرون نيا"ی جديد در اوين  
 
 
 

 

همزمان با "برو"، اما "بيرون نيا"ی جديدی که در زندان اوين و با موج بازداشت فعالان جنبش معلمان و دانشجويان آغاز شده، صادقی مدير روابط عمومی سازمان زندان‌ها اعلام کرد: سه آيين‌نامه‌ی "نحوه‌ اداره‌ بازداشتگاه‌های امنيتی"، "بازداشتگاه‌های موقت" و "نحوه‌ تفكيك و طبقه بندی زندانيان" که سال گذشته از سوی رئيس قوه‌ قضائيه به تصويب رسيده بود و به سازمان زندان‌ها ابلاغ شده و سرگرم اجرای آن هستيم.

بازداشتگاه‌های موقت در تهران ايجاد شده و انتقال زندانيان به اين بازداشتگاه ها نيز آغاز شده است.

رئيس سازمان زندان‌ها در ديماه سال گذشته گفته بود: بازداشت‌گاه‌های امنيتی تا حد امكان بايد خارج از محيط زندان باشد يا اگر داخل زندان است كاملا بند جداگانه‌ای داشته باشد. صلاحيت امنيتی كاركنان اين بندها نيز بايد به تاييد مقامات امنيتی ذی‌صلاح برسد كه بايد يا از داخل سازمان زندان‌ها يا به طور مشترك از داخل نهاد‌های امنيتی و سازمان زندان‌ها ولی با گزينش خاص انتخاب شوند. به اين ترتيب تمام افرادی كه در بازداشت‌گاه‌های عمومی می‌توانند تردد كنند داخل بازداشت‌گاه‌های امنيتی نمی‌توانند تردد كنند. نظامات امنيتی خاصی را خواهند داشت ولی شفاف است.