ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اطلاعيه سنديکای شرکت واحد تهران و حومه
يورش نظامی
به تحصن کارگران خباز در سقز
 
 
 
 

 

کارگران شهرستان سقز در واکنش به دستگيری محمود صالحی در مقابل سنديکای کارگران خبار دست به تجمع زده و طومار اعتراضی امضا کردند. اين تجمع با حضور نيروهای انتظامی در محل و برخورد با كارگران معترض، به خشونت كشيده شد و شماری از کارگران نيز دستگيرشدند.
در رابطه با دستگيری صالحی، سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نيز طی اطلاعيه اعتراضی نوشت:
ماده 63 قانون کار روز 11 ارديبهشت ( اول ماه می ) را به عنوان روز جهانی کارگر تعطيل رسمی کارگری اعلام کرده است . محمود صالحی رئيس سابق انجمن صنفی کارگران خباز سقز و تنی چند از همکارانش به علت تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در 11 ارديبهشت 1383 بازداشت و محاکمه شدند و نهايتاً در دادگاه تجديد نظر رأی بر برائت آنها صادر شد . اما بلافاصله مجدداً در دادگاهی ديگر پرونده ای برای آنان گشوده شد . هم اينک محمود صالحی قبل از صدور و اعلام رأی دادگاه بدوی و قضاوت دادگاه تجديد نظر بازداشت شده است. ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط و رسيدگی عادلانه به وضعيت حقوقی ايشان هستيم .