ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت
دستگيری 2 سوئيسی و ملوان ها
ديپلماسی مقتدرانه دولت است!

 
 
 
 

 

غلامحسين الهام، وزير دادگستری و سخنگوی دولت، در کلی گوئی ها و اين ستون به آن ستون کردن در مصاحبه های مطبوعاتی خود، روز گذشته و در مصاحبه جديد خود با مطبوعات در برابر اين سئوال که ماجرای ملوان گيری و دستگيری دو سوئدی باتهام جاسوسی چه رابطه ای با مبادله آنها با دستگيری های اربيل دارد گفت:

 تمام اين اقدامات از موضع اقتدار انجام می‌شود و اين هم برای همگان روشن است. اين نوع اقدامات ايران نقش موثری در ديپلماسی دارد و ما امروز برگ‌های برنده‌ی قوی در دست داريم و البته حوزه‌ی رأفت و اخلاق را با محاسبات مادی خلط نمی‌كنيم و جهت‌گيری ما سودانگارانه نيست.  ما از اين نوع اقدامات‌مان محاسبات ديگری نداريم اما از ظرفيت‌های ديگر جمهوری اسلامی برای پيگيری حقوق و برخورد با روش‌های غيرانسانی استفاده می‌كنيم و با همه‌ی قدرت و استفاده از همه‌ی ظرفيت‌ها دنبال آن مسائل هستيم اما اين معامله سودانگارانه نيست.

الهام در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين كه مأموران امنيتی در جزيره‌ كيش يك تبعه‌ آمريكايی را در هتلی دستگير كرده‌اند، درست است يا خير نيز گفت: هم مقامات آمريكايی و هم مقامات داخلی كشور دارند اين موضوع را پيگيری می‌كنند و به دنبال پيدا كردن سرنخ و اطلاعات لازم هستند، اما دستگيری صورت نگرفته است.