جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  البرادعی زير فشار کشورهای عربی
مردم ايران و منطقه
در تله رقابت های اتمی
 
 
 
 

 

البرادعی اعلام کرد که ايران سالها با ساخت سلاح هسته ای فاصله دارد و جهان فرصت دارد تا در اين زمان نسبتا طولانی به صورت مسالمت آميز نگرانی های خود در مورد فعاليت های اتمی ايران را بر طرف کند.

مدير کل آژانس که به شدت  برای صدور مجوز فعاليت های هسته ای از سوی کشورهای عربی تحت فشار است با سفر به کشورهای عربی منطقه سعی کرد آنها را متقاعد سازد که از سوی ايران خطری آنها را تهديد نمی کند.

از سوی ديگر عربستان سعودی، اردن، ترکيه، مصر و کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس که بر فشار خود به آژانس انرژی اتمی جهانی برای جلب موافقت های اين آژانس با فعاليت های اتمی آنها افزوده اند مدعی هستند که هدف آنها استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است. ايران نيز به دفعات اعلام کرده که هدفش استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است.

تلويزيون های عرب زبان منطقه و از جمله تلويزيون الجزيره طی تفسيری پيرامون اين سفر البرادعی و سخنانش، با دروغگو خطاب کردن البرادعی مدعی شده اند: اگر ايران پنج تا ده سال با ساخت سلاح اتمی فاصله داشت چه نيازی بود که پرونده ايران از سوی سازمان انرژی اتمی جهانی چنين سريع به شورای امنيت منتقل شود و در کمتر از يکسال سه قطعنامه عليه ايران صادر شود؟

تلويزيون الجزيره طی تفسيری گفت:

مهم ترين دليل اعراب برای دستيابی به انرژی هسته ای فعاليت های هسته ای ايران است. منطقه نگران افزايش ميزان برق توليدی در ايران نيست، بلکه همه نگران ساخت بمب هسته ای از سوی ايران هستند.

بدين ترتيب، آن تلاش اتمی که کشورهای منطقه سرگرم آن شده و به آژانس انرژی هسته ای دراين عرصه فشار وارد می آورند تا مجوز های لازم را بدست آورند نيز نه نيروگاه برق هسته ای  و تبديل آن به سپر دفاعی در مقابل تهديد ايران بلکه برخلاف ادعاهايشان آنها نيز می خواهند به سلاح هسته ای مجهز شوند .

در اين ميدان رقابت اتمی آن که قرار است قربانی شود، مردم ايران و منطقه اند که ميان اسرائيل و ايران و کشورهای ثروتمند خليج و کشورهای مهم و بزرگ خاورميانه که بسرعت بطرف تجهيز اتمی پيش می روند به تله افتاده اند.