جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار نشریه لبنانی الشاهد
اتحاد حزب کمونیست لبنان با حزب الله
به سرنوشتی مشابه حزب توده می انجامد!

 
 
 
 

 

نشریه لبنانی الشاهد، در مقاله ای تحت عنوان عمومی "تجربه احزاب شیوعی" و با انتخاب این عنوان اختصاصی "آیا حزب شیوعی لبنان همان سرنوشت كيانوری را پيدا خواهد كرد؟" به قلم حسن صبرا، به احزاب چپ و بویژه حزب کمونیست لبنان برای ادامه اتحاد با سید حسن نصرالله  رهبر حزب الله لبنان هشدار و می نویسد:

آیا سرنوشت حزب کمونیست لبنان مانند سرنوشت کیانوری و حزب او خواهد بود؟ آیا حزب  کمونیست لبنان سرنوشت حزب توده ایران را فراموش کرده است؟ فراموش کرده اند که حزب توده ایران و کیانوری هنگام پدید آمدن جمهوری اسلامی در ایران از رهبران این انقلاب و امام خمینی حمایت کرده و آنها نیز در ابتدا به این حزب چراغ سبز نشان داده بودند اما پس از استقرار با آنها همان کار را کردند که با دیگران کردند؟ رهبران حزب کمونیست لبنان سرنوشت افراد این حزب را در خطر نمی‌بینند؟ و همان سرنوشتی را پیش بینی نمی کنند که پس از پیروزی انقلاب ایران سرنوشت حزب کمونیست توده شد و این سرنوشت جز زندان و اعدام نبود؟

حزب کمونیست توده ایران نیز همان افرادی بودند که با شاه و با سازمان ساواک آن مبارزه کرده بودند و بعد از انقلاب با آنان چنین کردند.

کیانوری رهبر آن حزب نیز با انقلاب موافقت کرده بود اما زمانی که آیت‌الله خمینی به ایران بازگشت همه چیز تغییر کرد. حتی با روحانیونی نظیر "طالقانی" نیز اختلاف شروع شد. چرا که طالقانی یک انقلابی دمکرات بود و طرفدار حکومتی دمکراتیک بود و می خواست همه گروه های سیاسی در قدرت سهیم باشند.

کیانوری نیز امیدوار بود دولتی که آیت الله خمینی تشکیل می دهد همه را در بر گیرد، اما در نهایت این تز و عقیده به شکست انجامید و مخالفت ها آغاز شد و بار دیگر همان اتهامات و شایعات در باره حزب کمونیست توده آغاز شد که شاه مطرح می کرد. این مخالفت به آنجا انجامید که سرانجام کیانوری و رهبران آن حزب  نیز دستگیر شدند و تعداد کثیری از آنها اعدام شدند.

حزب کمونیست لبنان نباید از این تجربه درس بگیرد؟ مقاومت حزب الله در برابر اسرائیل حزب کمونیست لبنان را متحد حزب الله ساخت زیرا آنها در برابر دشمن مشترک قرار دارند، اما این می تواند باعث شود تا مقاومت 16 سپتامبر سال 1982 فراموش شود؟

سعدالله مزرعانی می گوید حزب کمونیست لبنان می تواند با هر گروه سیاسی کار کند، حتی اگر این گروه با یک کودتا بخواهد قدرت را بدست گیرد. اما هر دولتی می تواند با یک حزب طرفدار سوسیالیسم متحد مانده و کار کند؟

حزب کمونیست لبنان باید نظر قطعی خود را درباره آزادی ها اعلام دارد و سپس در جشن های و تظاهرات حزب الله شرکت کرده و از آزادی آنها دفاع کند.

آیا حزب کمونیست لبنان حق دارد کشته شدن کارگرانی را فراموش کند که به جرم فراموش کردن و شرکت نکردن در مراسم "حسین" (مراسم عاشورا) کشته شده اند؟

حزب کمونیست لبنان می تواند حمله به روستایی را فراموش کند که به آتش کشیده شد به این جرم که دختران و پسران آن دست در دست هم در یک عروسی می رقصیدند؟ آن روستا را به خاکستر تبدیل کردند به این جرم که نامحرمان در حال خوشی با یکدیگر بوده اند.

سعدالله مزرعانی باید بداند که هر کودتایی توسط این دوستان تازه (حزب الله لبنان) خونین خواهد بود و سپس حزب کمونیست لبنان در کشور به انزوا محکوم خواهد شد.

آیا نیاز به ذکر نمونه های دیگری هست؟ نیاز است که به یاد آوریم همه کشور مورد حمله قرار گرفت و مقاومتی ملی در برابر این حمله بوجود آمد، آما حزب الله لبنان خود را یگانه قهرمان پیروز میدان میداند.

http://leb4all.yix.org/index.php?act=Print&client=wordr&f=10&t=914.