ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دعوت
به همکاری
در یکسالگی
 
 
 
 

 

سایت "تهیه" در یادداشتی به قلم گرداننده این سایت، یکساله شده است. رسم ما تاکنون انتقال چنین یادداشت هائی در ستون دیدگاه های پیک نت نبوده است، اما یادداشت گرداننده این سایت چنان عاطفی و صمیمانه بود، که تصمیم گرفتیم آن را در ستون دیدگاه بازتاب بدهیم. بویژه که نگاهی است دیگر به جنبش زنان، اقلیت های قومی و مذهبی در ایران. از اینجا بخوانید!