ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رهبر بجای توصیه مسجد سازی، این را پاسخ بدهد
64 میلیارد دلار پول ملت را
دولت احمدی نژاد چه کرده؟
 
 
 
 

 

سازمان مجاهدین انقلاب با صدور اطلاعیه مهمی، اعلام داشت:

درآمد ارزی ایران از فروش نفت و گاز در سال های پس از انقلاب، برپایه گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی، بالغ بر 645 میلیارد دلار تا پایان سال 86 بوده است که 198 میلیارد دلار (نزدیک به یک سوم) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدی نژاد حاصل شده است. از این نظر شرایط کاملاً استثنایی و ممتازی را برای این دولت در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به لحاظ بهره مندی از درآمد نفت رقم زده است. اگر در نظر آوریم که دولت نهم به لحاظ بهره گیری از پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در شرایط کاملاً متفاوت و ممتازی نسبت به دولت های قبل به سرکارآمده است، آنگاه بهتر می توان به فرصتی استثنایی که این دولت برای پیشبرد جریان توسعه اقتصادی و افزایش رفاه همگانی داشت ، پی برد... از آنجا که بر پایه اطلاعات انتشار یافته، موجودی " حساب ذخیره ارزی" در پایان سال 86 نسبت به زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد تفاوت معنا داری نکرده است ( والبته برپایه برخی اطلاعات کمتر نیز شده است)، می توان چنین نتیجه گرفت که تمامی در آمد ارزی حاصله از فروش نفت در این دولت (یعنی 198 میلیارد دلار تا پایان سال 86 و حدود 250 میلیارد دلار تا پایان نیمه اول سال 87) توسط دولت نهم هزینه شده است.

هزینه ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال 86- 84 برابر 4/133 میلیارد دلار بوده است. تفاوت این رقم با رقم 198 میلیارد دلار ( درآمد نفت طی همین دوره)، رقمی برابر 6/64 میلیارد دلار است، که روشن نیست در چه محلی و به چه منظوری هزینه شده است.

 در آمد افسانه ای نفت می توانست بهترین فرصت ‌تاریخی را برای جهش اقتصادی و توسعه کشور به وجود آورد، که برپایه مفاد سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه الزام قانونی برای تحقق این امر داشت، در عرصه عمل با کنار نهادن اسناد قانونی مذکور و با اتخاذ سیاست های غیر علمی، متناقض، ناهمسو و عجولانه و با هزینه کردن درآمد سرشار نفت، عمدتاً در بودجه های جاری و توزیع پول برای کسب رأی، جز فرصت سوزی و هرزدادن منابع ارزشمند و غیر قابل تکرار کشور کارنامه ای بر جای ننهاده است.

معلوم نیست که با روند کاهش قیمت نفت، در روزها و ماه های آتی چه بر سر اداره اقتصاد ایران و مردمی که قرار بود " نفت بر سر سفره های آنان برده شود" ، خواهد آمد؟

مردم ایران حق دارند بدانند محل هزینه این سرمایه ملی مفقود شده در اسناد مالی دولت کجاست؟ ملت ایران حق دارد از نحوه مصرف رقم های برداشتی از حساب ذخیره ارزی توسط دولت، که به هیچ وجه محـرمانه نیست، مطلع شود.