ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در خبر "سپاه نیوز" درباره کشف شبکه جاسوسی
اشاره فرمانده کل سپاه
به پیوند سپاه و مراکز اتمی
 
 
 
 

 

سپاه نیوز، به نقل از سرلشگر"عزیزجعفری" فرمانده کل سپاه پاسداران نوشت:

اخیرا سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه، شبکه‌ای را کشف کرد که عمدتاً در ارتباط با سازمان‌های نظامی کشور جاسوسی می‌کرد. این شبکه برای سازمان جاسوسی موساد فعالیت می کرد و همه اعضای شبکه دستگیر شدند.

این شبکه با جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مراکز هسته‌یی کشور، مجموعه‌های حساس سپاه و همچنین فرماندهان و شخصیت‌های کشوری و لشگری آن را به اسرائیل انتقال می داد.

سیستم پیچیده و پیشرفته ارتباطی و وسایل جاسازی مدرن مربوط به موساد را کشف و ضبط کردیم. افراد این شبکه دوره‌های آموزشی ویژه بمب‌گذاری و ترور را در اسرائیل سپری و با حمایت مالی موساد خودرو و تجهیزات فراوانی را خریداری کرده بودند.  ضربه‌ای مهلک و سنگینی بر سرویس جاسوسی موساد وارد شد .

این خبر پس از پخش یکشنبه شب اعترافات تلویزیونی "اشتری" از سیمای جمهوری اسلامی که در آن در نقش مامور وزارت اطلاعات وامنیت به تجار مخابراتی توصیه می کرد مواظب ارتباط های خودشان باشند، انتشار یافت. نه اشتری، نه سیمای جمهوری اسلامی و نه سپاه نیوز تاکنون اشاره به تعداد اعضای این شبکه، مدت فعالیت های آن و چگونگی رخنه آنها به درون سپاه پاسداران و مراکز اتمی نکرده اند. در عین حال که اظهارات فرمانده سپاه در باره این شبکه و نفوذ آن در ارگان های سپاه و مراکز اتمی عملا اعتراف به این بود که ارگان های اتمی نیز زیر نظر سپاه است.