ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فریاد رسی
در این
مملکت نیست؟
 
 
 
 

 

صدای دردمندان در پروژه عظیم ساختمان سازی نگین غربی را هر روز می شنوید . روزی نیست که در جلوی این مجتمع مردم فریب خورده و عاصی شده  فریاد نزنند . حالا که از این همه دویدن و پول دادن  خانه ای سبز نمی شود، قوه قضاییه تمام حسابهای بانکی این مرد شارلاتان، این آخوند خلع لباس شده که از نزدیک بوی گلابش حال آدم را بهم میزد
)من از نزدیک با او صحبت کرده ام) ببندد و زمین ها و ساختمان های دیگرش را بفروشد و پول مردم را به نرخ روز بدهد . قوه   قضاییه به دفعات به مردم چنین قولهایی را داد. آقایان رشیدیان، ضیغمی، آوایی، آقای احمدی و آقای مصطفوی قاضی ویژه فعلی، همگی بار ها و بارها مردم را فریب داده اند و با وعده به خانه هایشان باز گردانده اند و باز روز از نو شروع شده است . بعد از حدود 7 تا 8 سال هنوز در پله اول ایستاده ایم و هیچ خبری از احقاق حق ما  نیست.  چه کنیم؟ کاش می توانستید گزارش مفصلی از درد اجتماع کنندگان این پروژه منعکس کنید.  در کنار همه مشکلات و سختی ها و مسایل اعصاب خرد کن در این مملکت فریاد رسی نیست .  نزد همسر و فرزندانم مرتب دارم به خاطر این سرمایه گذاری احمقانه برای فرزندانم هر روز محاکمه می شوم .   

مادری دردمند و ایرانی